Wat zijn de kosten voor de peuterspeelzaal?

Veel ouders brengen hun peuter één of meerdere keren per week naar de peuterspeelzaal. En dat is voor de ontwikkeling van de peuter vaak een goede keuze. Peuters leren op de peuterspeelzaal om te gaan met andere kinderen (en volwassen). Al spelende ontwikkelt het kind zich op allerlei gebieden. Wat meeweegt in de keuze of u uw peuter naar de peuterspeelzaal brengt zijn de kosten. Wij geven u graag meer informatie en tips over de kosten voor de peuterspeelzaal.

Kosten voor de peuterspeelzaal

De kosten voor het gebruik van de peuterspeelzaal verschillen per peuterspeelzaal. Vaak wordt er uitgegaan van het maximale uurtarief dat is ingesteld voor kinderopvang. De maximale kosten per uur hiervan zijn €6,84 per uur. Deze kosten kúnnen echter hoger zijn bij uw peuterspeelzaal: laat u daarover informeren bij de peuterspeelzaal bij u in de buurt. Het is verstandig om (indien er meerdere in uw buurt zijn gevestigd) bij meerdere peuterspeelzalen de tarieven op te vragen.

Wanneer u en uw partner werk of wanneer u alleenstaand bent en werkt dan hebt u recht op een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u dan (flink) minder. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een adviestabel opgesteld met daarin de tarieven (ouderlijke bijdrage) per inkomensgroep. Dit is echter een adviestabel: peuterspeelzalen zijn niet verplicht deze kosten over te nemen. Wel geeft het u een goede kostenindicatie.

Gezamelijk inkomen Ouderbijdrage per uur
1e kind 2e kind e.v.
lager dan € 17.918 € 0,64 € 0,46
€ 17.919 € 27.549 € 0,94 € 0,48
€ 27.550 € 37.909 € 1,40 € 0,59
€ 37.910 € 51.562 € 1,89 € 0,74
€ 51.563 € 74.117 € 2,90 € 1,01
€ 74.118 € 102.705 € 4,55 € 1,36
€ 102.706 en hoger € 5,61 € 2,19

Het gezamelijk inkomen bestaat uit het bruto inkomen van u en uw eventuele partner bij elkaar opgeteld. U kunt uw verzamelinkomen berekenen op via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/

Inschrijfkosten peuterspeelzaal

Veel peuterspeelzalen brengen inschrijfkosten in rekening. Meestal liggen deze kosten tussen €10 en €15. Inschrijfkosten zijn eenmalig.

Tegemoetkoming voor kinderen met extra begeleiding

Wanneer uw kind extra begeleiding nodig heeft kan het zijn dat de gemeente u extra tegemoet kan komen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.