Wat zijn de kosten voor een abortus?

Wanneer je een abortus wilt plegen ben je waarschijnlijk benieuwd naar de kosten hiervan. We zullen je gerust stellen: het laten plegen van een abortus in een kliniek wordt voor je vergoed als je in Nederland woonachtig bent. Dit gebeurt door de algemene wet bijzondere ziektekosten. Dit is een volksverzekering waarvoor iedereen die in Nederland woonachtig of werkzaam is standaard verzekerd is. De kosten van deze verzekering worden betaald via de belastingdienst.

Ben je niet in Nederland woonachtig? In dat geval ben je niet via de AWBZ verzekert en zijn de kosten voor het laten uitvoeren van een abortus tussen €400 en €1000. De exacte kosten verschillen per abortuskliniek. Een overzicht van abortusklinieken is te vinden op zorgkaartnederland.nl/abortuskliniek.

Het kan zijn dat je de abortus in een ziekenhuis of zorginstelling laat plegen. In dat geval worden de kosten in vrijwel alle gevallen vergoed door uw ziektekostenverzekering. Neem hiervoor contact op met je ziektekostenverzekering.

We willen je adviseren om met een deskundige in gesprek te gaan wanneer je overweegt een abortus te plegen. Neem hiervoor contact op met één van de abortusklinieken.
Belangrijk om te weten is dat je alleen een abortus mag laten plegen als je minder dan 24 weken zwanger bent.