Wat zijn de kosten voor het trekken van een verstandskies? En wordt dit vergoed?

Een groot gedeelte van de mensen moet vroeg of laat één of meer verstandskiezen laten trekken. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat deze gaan ontsteken of andere kiezen gaan verdrukken. Er ontstaat nogal eens wat onduidelijkheid over de kosten van het laten trekken verstandskiezen. Want wordt dat eigenlijk wel vergoed?

Het antwoord hierop hangt er vanaf of uw verstandskies wordt getrokken door de tandarts of door een kaakchirurg.

Wordt uw verstandskies getrokken door een tandarts?

Wanneer uw verstandskies door een tandarts wordt getrokken dan zullen de kosten +/- €100 zijn. De exacte kosten verschillen per tandarts. Deze kosten worden vaak niet vergoed door de basisverzekering maar worden vaak vergoed uit een eventuele aanvullende tandartsdekking. Bij uw zorgverzekering kunt u deze vaak afsluiten tot een bepaald bedrag.

Wanneer u dit hebt afgesloten wordt er ook geen eigen risico gerekend: meestal wordt het volledige bedrag voor u vergoed. Je hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen.

Wordt uw verstandskies getrokken door een kaakchirurg?

In dat geval liggen de kosten vaak hoger, soms tot wel €400. Wel worden deze kosten vergoed door uw basisverzekering: u hebt hiervoor dus geen aanvullend pakket nodig. Nadeel hiervan kan zijn dat u een eigen risico hebt waaruit een deel van (of alle) kosten moeten worden betaald. U kunt bij uw zorgverzekeraar informeren hoeveel eigen risico u heeft en hoeveel daar wellicht al van is betaald.

Voor het laten trekken van een verrstandskies door de kaakchirurg hebt u een verwijzing nodig van uw tandarts.