Wat zijn de kosten van een wortelkanaalbehandeling?

Veel mensen zien er tegenop: het bekende bezoek aan de tandarts. Niet alleen voor de behandeling zelf, maar ook voor de rekening die daarop volgt. Wanneer weefsel in het wortelkanaal is ontstoken (of het in het verleden ontstoken is geweest) kan zijn dat u een wortelkanaalbehandeling nodig hebt. Wij zochten voor u uit wat de kosten zijn van een wortelkanaalbehandeling.

De kosten van een wortelkanaalbehandeling hangen af van de hoeveelheid wortelkanalen die behandeld moeten worden. Bij een voortand is het vaak zo dat er maar één wortelkanaal behandeld moet worden, terwijl dit er bij een kies soms wel drie zijn.

Wanneer er slechts één kanaal behandeld hoeft te worden zullen de kosten van de wortelkanaalbehandeling rond €350 bedragen. Dit is inclusief de röntgenfoto die vaak gemaakt moet worden.

Wanneer er meerdere kanalen behandeld moeten worden zal de behandeling rond €500 bedragen, ook hier inclusief röntgenfoto.

De kosten van een wortelkanaalbehandelingen verschillen (soms flink) per tandarts. Laat u daarom goed informeren. Daarnaast kunnen bovengenoemde kosten oplopen wanneer er bijzonderheden optreden bij de behandeling.

U bent mogelijk verzekerd tegen tandartskosten

Uw zorgverzekering heeft vaak ook een dekking voor tandartskosten. Informeer daarom bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (of een deel daarvan) van de wortelkanaalbehandeling vergoed.