Wat zijn de kosten van een adoptie?

Wat zijn de kosten van een adoptie?

Het adopteren van een kind is niet een keuze die over één nacht ijs gaat. In de eerste plaats omdat een adoptie een flinke verandering meebrengt in uw leven. Maar ook de kosten die bij een adoptie komen kijken zullen voor u meewegen. De kosten van een adoptie verschillen per land en per situatie. We kunnen u in dit artikel daarom niet exact vertellen welke kosten u allemaal zult maken. Wel willen we u inzicht geven in te verwachten kosten.

Inschrijfkosten Stichting Adoptievoorzieningen

Wanneer u een adoptie wilt doen moet u zich inschrijven bij de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze stichting biedt voorlichting, voorbereiding en nazorg bij adoptie. De inschrijfkosten bedragen €210.

Voorlichting

Wanneer u zich hebt ingeschreven bij de Stichting Adoptievoorzieningen wordt u uitgenodigd voor verschillende voorlichtingsdagen. De kosten voor deze voorlichtingen bedragen €1385.

Medische verklaring

U dient een medische verklaring op te geven. De kosten hiervoor bedragen +/- €50.

Bemiddelingskosten

Wanneer u een adoptie wilt doen zult u dit via een organisatie moeten doen die hiervoor is bevoegd. Deze organisaties rekenen bemiddelingskosten. Deze bestaan uit verschillende kosten zoals de kosten voor medische onderzoeken en behandelingen, kosten voor advocaat en tolk en administratiekosten.

De kosten verschillen erg per land. Zo zijn de kosten om een kind te adopteren uit de Filipijnen lager (+/- €12.600) dan die voor een kind uit Kirgizië (+/- €26.000). Precieze kosten vindt u op de websites van de bemiddelende organisaties.

Reiskosten

De bemiddelingskosten zijn vaak exclusief reis- en verblijfskosten. Ook deze kosten verschillen erg per land en situatie. Hou echter rekening met enkele duizenden euro’s.

Aanvraag verblijfsvergunning

Wanneer u een kind hebt geadopteerd zal u een verblijfsvergunning voor hem/haar moeten aanvragen. De kosten hiervoor bedragen +/- €950.

Zijn de kosten bij een adoptie aftrekbaar bij uw belastingaangifte

Nee, de kosten zijn al enkele jaren niet meer aftrekbaar bij de belasting.

Tegemoetkoming adoptiekosten belastingdienst

De belastingdienst kan u €3.700 aan tegemoetkoming schenken per kind dat u adopteert. Hiervoor moet u wel aan voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn bij het agentschap SZW te vinden.